นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

วันที่ 03 ก.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 24
นางสาวศศิวิมล  เจริญวิริยะภาพ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกสังคม)
นายอิบรอเฮง สานิ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกคณิตศาสตร์)
นายมนตรี  ปีไสย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกเกษตร)
นายศุภชัย  แก้วนิยม 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกพลศึกษา)
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นางสาวศศิวิมล เจริญวิริยะภาพตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกสังคม)นายอิบรอเฮง สานิตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกคณิตศาสตร์)นายมนตรี ปีไสยตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกเกษตร)นายศุภชัย แก้วนิยม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกพลศึกษา)

Power by: Startup Design & Network