นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 24 ต.ค. 2562
นางสาวณัฐพิมล   อสัมภินวัฒน์ 
นางสาวอาอีฉ๊ะ   กาเส็มส๊ะ 
นายสุเรนทร์     โต๊ะประดู่
นางสาวณัฐณิชา   หลงสมัน
นางนงลักษณ์   ตอหิรัญ 
นางสาวนูรียะ  สาดีน 
นางสาวธันยานี   โกบยาหยัง
นางสาวนูรีซานย์   หลังสตา

Power by: Startup Design & Network